TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ VŨ HÙNG – HỆ THỐNG ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN CHÍNH THỨC
HYUNDAI MOTORS – HYUNDAI ĐÔ THÀNH – DAEHAN MOTORS – DAEWOO MOTOR
PHÒNG KINH DOANH: 0902 664 855 – 0977 565 178