0797 668 778

CHƯƠNG TRÌNH TRIỂN LÃM Ô TÔ VIỆT NAM LẦN THỨ 13

DO THANH UATO LÀ THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC CỦA VAMA, CÙNG THAM GIA TRIỂN LÃM Ô TÔ VIỆT NAM LẦN THỨ 13. CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC DIỄN RA TỪ NGÀY 01 – 08 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.