0797 668 778

XE TẢI HYUNDAI N250SL 2.5 TẤN THÙNG 4M3 – HYUNDAI THÀNH CÔNG

(1 đánh giá của khách hàng)

HYUNDAI MIGHTY N250SL

TẢI TRỌNG 2.5 TẤN (2T5)

TỔNG TẢI TOÀN BỘ 4.99 TẤN

SẢN XUẤT 2019

THÙNG DÀI 4M38

GIÁ XE TẢI HYUNDAI N250SL 2.5 TẤN 2019

LIÊN HỆ: 0977 565 178