0797 668 778

Xe Tải IZ65 Gold 2020

(4 đánh giá của khách hàng)

XE TẢI DOTHANH IZ65 GOLD

NĂM SẢN XUẤT 2018 EURO IV

TẢI TRỌNG 1.9 TẤN VÀ  3.5 TẤN

 

Đọc tiếp
Xem sản phẩm350.000.000
Xem sản phẩm350.000.000
Đọc tiếp
Xem sản phẩm350.000.000
Xem sản phẩm
Xem sản phẩm