0797 668 778

XE TẢI JAC N800 8 TẤN THÙNG DÀI 7M6

NHÃN HIỆU: JAC

SỐ LOẠI: JAC N800

SẢN XUẤT NĂM 2021

TẢI TRỌNG 8 TẤN

THÙNG DÀI 7M6

GIÁ BÁN : 0797 668 778